Jdi na obsah Jdi na menu
 


SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Okresní volejbalový klub Jeseník, Smetanova 628/4, 790 01 Jeseník

Soutěžní řád

Veterán Cup a Soutěž žen

1. Všeobecná ustanovení

1.1   Řízení soutěže:

- soutěž vyhlašuje a pořádá OVK Jeseník, veškerou korespondenci zasílejte na adresu OVK Jeseník nebo na email  horkydaniel@seznam.cz nebo miluse.horka@mujes.cz

1.2 Hrací termíny a začátky utkání:

- začátek prvního utkání v turnaji je 8:30 hod., a to nastoupením družstva na začátek utkání. 

- přestávka mezi jednotlivými zápasy je 10 minut a poté rozhodčí zahájí utkání

- družstvo, které se nedostaví na začátek utkání do 15 minut od zahájení utkání rozhodčím, prohrává kontumačně.                           

1.3 Místo konání: tělocvična ZŠ Mikulovice

1.4 Úhrada nákladů:

- družstva startují v soutěži na vlastní náklady

- startovné:      za první část soutěže (říjen - prosinec) - 1.200,- Kč/tým

                           za druho část soutěže (leden - duben) - 1.600,- Kč/tým

                                                                                                                                                                                                   2. Technická ustanovení

2.1 Předpis:  hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu (pravidlo doteku sítě podle starých pravidel).

2.2 Herní systém:

-       Bude se hrát klasický herní systém 4+2, což znamená, že v každém okamžiku musí být na hřišti minimálně 2 ženy, které nejsou nijak omezeny věkem.

ŽENY – se mohou účastnit do úrovně kraje.

MUŽI – v ročníku 2015/2016 musí mít minimálně 35 let a víc a to bez výjimek.

2.3 Přihlášky družstev:

Zasílejte na emailové adresy horkydaniel@seznam.cz nebo miluse.horka@mujes.cz a to nejpozději do konce měsíce září.

Soupisky jednotlivých družstev budou odevzdány nejpozději v den konání prvního turnaje. U každého hráče zapsaného na soupisce bude uvedeno jeho jméno, příjmení a datum narození.

Soupisky lze během sezóny doplňovat, ale pouze těmi hráči, kteří již nejsou zapsáni u jiných družstev.

Hostování mezi přihlášenými družstvy není povoleno. Ve výjimečných případech si lze půjčit jednu hráčku z jiného družstva a to po odsouhlasení pořadatele soutěže a kapitánů zúčastněných družstev.

Počet hráčů na soupisce není omezen.

2.4 Systém soutěže:

Při účasti osmi týmů:

Bude se hrát na dvě skupiny. Do skupin budou nasazeny týmy podle klíče: A) 1,3,6,8 B)2,4,5,7 (jedná se vždy o umístění z předchozího turnaje). V rámci skupiny (4 týmy) hraje každý s každým na dva hrané sety do 15 bodů, přičemž 15. bod bude poslední. O pořadí ve skupinách rozhodují 1. body (co set to bod), 2. poměr míčů, 3. vzájemný zápas.

Následuje čtvrtfinále, do kterého postupují všechny týmy. Zápasy: 1A:4B; 2B:3A;1B:4A;2A:3B; Tyto zápasy se budou hrát na dva vítězné sety, od stavu 5:5 do 25 bodů, přičemž 25. bod bude poslední. Tiebreak do 15-ti bodů, 15. bod bude poslední.

Tím vzniká horní vítězná část pavouka a spodní část pavouka, obě po 4 týmech. 

Následující semifinálové zápasy o 1. až 4. místo: systém hry stejný jako ve čtvrtfinále.

Vítězové zápasu 1. a 2. kola čtvrtfinále

Vítězové zápasu 3. a 4. kola čtvrtfinále

Následující semifinálové zápasy o 5. až 8. místo:

Poražení zápasu 1. a 2. kola čtvrtfinále

Poražení zápasu 3. a 4. kola čtvrtfinále

 

Nyní se bude hrát zápas o 3. a 7. místo v turnaji. Poté zápas o 1. a 5. místo v turnaji. Systém hry stejný, jako ve čtvrtfinále.

Tím vzniká kompletní umístění 1. až 8. místo.

Bodování: 1. 8 bodů, 2. 7 bodů, 3. 6 bodů, 4. 5 bodů, 5. 4 body, 6. 3 body, 7. 2 body, 8. 1 bod

2.3.5 Hodnocení výsledků:

- vítězem v soutěži se stává družstvo, které získalo nejvyšší počet bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje o umístění na kterémkoliv místě průměr jednotlivých umístění na všech turnajích dané sezony. Není-li ani potom rozhodnuto, určí se pořadí losem. Při dostatku času lze odehrát zápas navíc, ve kterém se rozhodne o konečném umístění. 

2.6 Zápisy o utkání: pořizují se do tiskopisů a po skončení turnaje se odevzdávají řídícímu soutěže.

2.7 Ceny

- první tři družstva budou oceněna věcným darem. V případě ekonomických možností může OVK Jeseník rozhodnout o věcném ocenění i níže umístěných družstev.

- celkový vítěz obdrží putovní pohár OVK Jeseník - Veterán Cup.

2.8 Rozpis termínů jednotlivých turnajů:

 

uvedeno na úvodní straně 

V 8:30 hod. budou vždy začínat první zápasy.

V Jeseníku dne 6.10.2019                                                   

Horký Daniel (předseda OVK Jeseník)